background

Зуслангийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

  1. Улаанбаатар хот,  Чингэлтэй дүүрэг 19-р хорооны

Нутагт орших “Эйншент Номадик” ХХК-ын  зуслангийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил