background

Түгээмэл асуулт

Харилцагч үйлчлүүлэгчдээс асуугдаж байгаа олон давтагддаг асуултуудыг нэгтгэн хариулан нэгтгэв

Та ЭЕШ-н шалгалтыг заавал өгсөн байх шаардлагатай бөгөөд авсан оноогоор тухайн сургуулийн босго оноонд хүрсэнээр хүссэн сургуульдаа бүртгүүлж болно.

Та сургуулийг нэр хүндээс гадна төгсөгдчийн ажил эрхлэлт, багш нарын чадавхи, сурах орчиныг сайн судлах нь хэрэгтэй. Сонголтоо хийхээс өмнө та ямар мэргэжилтэй болохоо сонгосоноор та аль сургуулийг тухайн мэргэжилийг сайн олгож байна гэдгээр нь сонгоход хялбар.