background

Дахин төлөвлөлтийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 22 дугаар хорооны

 нутагт орших “Дэлгэрэх Таван Чандмань” ХХК-ын дахин төлөвлөлтийн  талбайн   газрын төлөв байдал, чанарын хянан  баталгааны ажил