background

Үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй  дүүрэг 02 дугаар хорооны нутагт орших “Хаан Банк” ХХК-ийн үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн   газрын төлөв байдал, чанарын хянан  баталгааны ажлын тайла