background

Фермерийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан  дүүргийн 07-р хорооны нутагт байрлах иргэн Т.Ханддуламын фермерийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил