background

Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот,  Баянгол дүүрэг 19-р хорооны нутагт орших иргэн “Д.Даваадорж”-ийн  үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай эзэмшлийн талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил