background

Орон сууцны зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 01 дүгээр хорооны нутагт байрлах “уэстглобол” ХХК-ийн орон сууцны зориулалттай эзэмшлийн талбайн газрын төлөв байдал, чанарын хянан  баталгааны ажил