background

Гүүрэн байгууламж, авто болон төмөр замд зориулсан судалгаа

blog image

ТӨСЛИЙН НЭР

- Улаанбаатараас Хөшигтийн хөндий шинэ нисэх онгоцны буудал хүртэлх олон улсын авто зам, гүүр хоолойн инженер геологийн судалгаа

- Шинээр баригдах Баянзүрхийн гүүрний 220м инженер геологийн судалгаа, геотехникийн ажил

- Шинээр баригдах Яармагийн гүүрний 200м инженер геологи, геотехникийн судалгаа

- Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн хурдны замын 300-450км хүртэлх 150км хурдны замын инженер геологийн судалгаа

Баянзүрхийн товчооноос Яармагийн гүүр хүртэлх Богд уулын арын хурдны замын инженер геологийн судалгаа

Бээжингийн гудамжны сэргээн засварлах болон Сэлбийн дунд гүүрний инженер геологийн судалгаа

-Замын цагдаагын уулзварт баригдах 300м урт давхар гүүрний инженер геологийн судалгаа


ЗАХИАЛАГЧ

БНХАУ TIESIJU Railway Engineering 2 Group CTCE

БНХАУ-н CRCC

БНХАУ-н Төмөр замын 20- р товчоо

Chingis Land Development Group New Development road LLC

 ZSTISIZ LLC

Солонгос SOOSAN LLC

                     China Railway Eryuan Engineering 5 Group

БНХАУ Төмөр замын 20-р товчоо

ТӨРӨЛ

  1. Гүүрэн байгууламж, авто болон төмөр замд зориулсан судалгаа

БАЙРШИЛ

Улаанбаатар хот, Төв аймгийн Сэргэлэн сум