background

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын инженер геологийн судалгаа

blog image

ТӨСЛИЙН НЭР

- СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ-ийн цэвэр бохир усны эх үүсвэрийн инженер геологийн судалгаа


- Хоногт 20000м3 БУЯНТ-УХАА цэвэрлэх байгууламжийн инженер геологийн судалгаа

 - Булган, Архангай, Хэнтий, Өмнөговь, Увс, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Сүхбаатар аймгуудын ус хангамж, ариутгах татуурга, ус түгээх байр, усан сан, цэвэрлэх байгууламж инженер геологийн судалгаа

ЗАХИАЛАГЧ

Солонгос улсын Dohwa Engineering Co.,Ltd

МАК ХХК

Наран Рашаан ХХК

ТӨРӨЛ

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах тутуургын инженер геологийн судалгаа

БАЙРШИЛ

Улаанбаатар хот, Булган, Архангай, Хэнтий, Өмнөговь, Увс, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Сүхбаатар аймгууд