background

Барилга, байгууламжийн инженер геологи-геотехникийн судалгаа

blog image

ТӨСЛИЙН НЭР

- Энканто төслийн хүрээнд барилгажих талбайд в1 зоортой, 10 хүртэлх давхар үйлчилгээ, 25 нь буюу 100 метр хүртэл өндөртэй 5 орон сууц барилга барих 2,5 га талбайн инженер геологийн судалгаа

- RIVER GARDEN 15-25 давхар хотхон инженер геологийн судалгаа

- Улаанбаатар хотын дүүргүүдэд шинээр баригдах ба өргөтгөх 19-н сургууль цэцэрлэгийн инженер геологийн судалгаа

                 - Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Garden City II ээлжийн зоорьтой 16 давхар 3 блок барилгын инженер геологийн судалгаа
                 - Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэгт баригдах 25 давхар 8 блок Цэнгэлдэх хотхоны инженер геологийн судалгаа

- Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 5 давхар зоорьтой 20 давхар худалдааны төвийн инженер геологийн судалгаа

Дорноговь Сайншандын төвд шинээр баригдах нефть боловсруулах үйлдвэрийн инженер геологийн судалгаа

ЗАХИАЛАГЧ

Камдер ХХК

 NCD групп

Тэспетролиум ХХК

Хурд групп

                  JICA-matsuda consultants international co., ltd
                   Суруга Девелофмент ХХК

ТӨРӨЛ

Барилга, байгууламжийн инженер геологи-геотехникийн судалгаа

БАЙРШИЛ

Улаанбаатар хот Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг,  Дорноговь аймгийн Сайншанд хот