background

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын шинэ суурьшлын бүсийн хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ 2019 он

blog image