background

Түгээмэл асуулт

Кадастр гэж юу вэ

Та ЭЕШ-н шалгалтыг заавал өгсөн байх шаардлагатай бөгөөд авсан оноогоор тухайн сургуулийн босго оноонд хүрсэнээр хүссэн сургуульдаа бүртгүүлж болно.

Та сургуулийг нэр хүндээс гадна төгсөгдчийн ажил эрхлэлт, багш нарын чадавхи, сурах орчиныг сайн судлах нь хэрэгтэй. Сонголтоо хийхээс өмнө та ямар мэргэжилтэй болохоо сонгосоноор та аль сургуулийг тухайн мэргэжилийг сайн олгож байна гэдгээр нь сонгоход хялбар.