background

СУРГАЛТ, ТАНИЛЦУУЛГА

background

ОНЛАЙН СУРГАЛТ
     Бид онлайн болон танхимын сургалтыг НХХЯ-ны зөвшөөрөлтэй Гео шинэчлэл сургалтын төвд албан байгууллага, дотоодын их сургуулиуд, мэргэжлийн холбоо, хувь хүмүүст захиалгаар онол, практик хослуулан чанарын өндөр төвшинд зохион байгуулж байна. Чадамжын сертификат олгоно.


Сургалтын төрөл:
· Агаарын зураглалын онол практик хосолсон сургалт
· Дроны бүх төрлийн дадлагажуулах практик сургалт, таны хэрэглээнд тохирсон сургалтын хөтөлбөрөөр хийнэ.
· Агаарын зураглалын боловсруулалтын үе шатууд зохих программ хангамж дээр