background

Газрын харилцаа, газрын үнэлгээний групп

background

Монгол улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний үйлдвэржилтийн бүс газрын төлөвлөлт, Увс, Говьсүмбэр, Дорнод аймгуудын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгө, Увс, Сэлэнгэ аймгийн төвд суурин газрууд, баруун Алтайн тусгай хамгаалалтай зарим газар нутгийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, Сэлэнгэ аймгийн газрын нэгдмэл сангийн тооллого, Галбын говь бичил бүс нутгийн хөгжлийн төлөвийг тодорхойлох газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг гүйцэтгэсэн. Эрдэнэт үйлдвэр, Монгол росцветмет нэгдэл,  South gobi sand ХХК зэрэг томоохон уурхайн эдэлбэр газар, Улаанбаатар хотоос хөшигийн хөндий хүртэлх хурдны замын газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Үйл ажиллагаа:

 – Улс, аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

– Газрын нэгдмэл сангийн ангилал шинэчлэх

– Газрын тооллого, кадастрын бүртгэл хийх

– Газар нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа

– Газрын төлөв байдал, чанарын улсын болон захиалгат хянан баталгаа хийх

– Газар зохион байгуулалт, кадастрын ажлаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх

– Хөрсний хүнд элемент болон агрохимийн шинжилгээ дүгнэлт, зөвлөгөө өгөх

– Иргэн аж ахуйн нэгжийн газар ашиглалтын сэдэвчилсэн зураг хийх

– Аж ахуйн дотоодын газар зохион байгуулалт хийх

Орон сууцны зориулалттай захиалгат хянан батлгааны ажил

Уурхайн зориулалттай захиалгат хяанан баталгааны ажил

Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

Шинээр суурьшлын бүс үүсгэх талбайн зориулалттай газрын захиалгат хянан баталгааны ажил

Шатахуун түгээх станцын зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

Уурхайн эдэлбэрийн зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Шинэ суурьшлын бүсийн зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

Хүнсний ногооны зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Үйлдвэрлэл ,үйлчилгээний зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Фермерийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Жимс жимсгэнэ, төмс хүнсний ногоо, аос-ын зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Аялал жуулчлалын зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Шатахуун түгээх станцийн зориулттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгаа

Ш.Н Шастины нэрэмжит улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн эмнэлгийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Дахин төлөвлөлтийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

Зуслангийн зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил