background

Хэлжилзүйн лаборатори CL-08

background

Манай лаборатори нь анх 2006 онд байгуулагдаж Стандартчилал хэмжилзүйн газраас (MNS ISO/IEC 17025:2018) стандартын шаардлагыг хангаж итгэмжлэгдсэн ба геодезийн хэмжлийн бүх төрлийн багажинд шалгалт, тохиргоо, баталгаажуулалт болон засварын ажлыг гүйцэтгэж байна.

Тус лаборатори нь АНУ-ын Topcon, БНХАУ-ын Kolida фирмийн хэмжилзүйн лабораториудтай олон улсын хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах хуулийн дагуу лаборатори хоорондын нэгж дамжуулалтыг жил бүр хийж, коллиматорийн багажаа шалган нэгж дамжуулалтыг хийн гүйцэтгэж эталон багажны нарийвчлалаа сайжруулан ажиллаж байна.