background

    1993 онд Монголын улсын зөвлөх инженер Тугч Чойжилын Цэрэнбат Гурван-Эрдэнэ ХЭАА нэртэйгээр байгуулагдан зураг хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тус компани нь дотоод гадаадын байгуулагуудын эрэлт хэрэгцээг богино хугацаанд илүү шинэ техник технологи, туршлагатай, эрдэм боловсролтой, чадварлаг мэргэжилтүүдийн хүчээр чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж олны танил итгэлтэй түнш болон улам өргөжин хөгжиж байна.

   Монголын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Монголын инженер геологчидын холбоо, Монголын геодези, зураг зүйн холбоо, Монголын ажил олгогчлын холбоо, Монголын архитектурын эвлэлийн гишүүн, Монголын зураг төсөлчдийн холбооны гишүүн, Монголын Гео мэдээллийн холбоо, Нийслэлийн хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага, Монгол улсын татварын албаны А зэрэглэлийн татвар төлөгч, Хөрс судлалын лаборатори TL-78, геодезийн хэмжил зүйн лаборатори CL-07 нь Стандартчилал хэмжилзүйн газраас MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлагыг ханган итгэмжлэгдсэн.

   DJI Enterprise, Pentax, SenseFly, Pix4D, Kolida, Agisoft, Geomash, eSurestar, Topcon фирмуудын албан ёсны төлөөлөгч бөгөөд АНУ, Япон, БНХАУ, ХБНГ, БНСУ, ОХУ-ын зураг төсөл хайгуулын судалгааны аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Монгол улсын хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн хүрээнд геодезийн хэмжилтийн эталон багажны нэгж дамжуулалтыг гадаад дотоодын лабораториудаас гүйцэтгэж байгаа хувийн хэвшлийн анхны лаборатори юм.         

   ОХУ-ын Новосибриск, Эрхүү, Томск БНХАУ-ын WUHAN Их сургууль, Монгол улсын ШУТИС, МУИС болон дадлагын ажлыг удирдан явуулдаг үйлдвэрлэл сургалтын бааз компани юм.

   Бид Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 1993 оноос хойш тасралтгүй доорх чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа явуулж, захиалагч хэрэглэгчиддээ үйлчилсээр байна. 

 

- Геодези, байр зүйн зураглал, кадастрын зураглал

- Геотехник, геофизик, гидрогеологийн судалгаа, туршилт, шинжилгээ

- Газар зохион байгуулалт, газрын харилцаа, үнэлгээний ажил

- Барилга, хот байгуулалтын зураг төсөл

- Хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лаборатори TL-078

- Геодезийн хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лаборатори CL-07

- Геодезийн хэмжилтийн багаж, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн худалдаа (Мэргэжлийн дрон- НИСГЭГЧГҮЙ НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ, нивелир, теодолит, Totalstation, голын ёроолын зураглалын батиметрийн багаж)