background

Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2018 он

blog image

Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2018-2038 он