background

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2018 он

blog image

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2018-2038 он