background

Шинээр суурьшлын бүс үүсгэх талбайн зориулалттай газрын захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших

  1. “Таван Толгой” хк-н  шинээр суурьшлын бүс үүсгэх талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын тайлан