• Монгол улс, Улаанбаатар хот

Хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лаборатори TL-78