• Монгол улс, Улаанбаатар хот

Хэмжил зүйн итгэмжлэгдсэн лаборатори CL-07