background

CORS (Байнгийн ажиллагаатай суурин станц)

background

EG01 байнгын ажиллагаатай суурин станцыг (КОРС)-ын RTK засварыг RTCM/CMR/RTD өргөтгөлөөр Улаанбаатар хот дотор цацаж байна.

БАСС-ын нэг сарын төлбөр 31900 төгрөг.  (Жилийн төлбөр 275000 төгрөг)

Мэдээлэл авах утас: 91902989

GNSS

 • KOLIDA K20 Дан Base 150,000₮
 • KOLIDA K20 Дан Rover 150,000₮
 • Radio modem 50,000₮
 • Контроллэр 95,000₮
 • Иж бүрэн (Base, rover, radio modem, controller)

Нивелир

 • SINCON 32 Иж бүрэн автомат нивелир 35,000₮
 • SOKKIA SDL-50 Иж бүрэн дижитал нивелир 250,000₮

Теодолит

 • NT-023 Иж бүрэн 65,000₮
 • GPSMAP 55,000₮
 • Бусад олон төхөөрөмж

Мэргэжлийн дрон

 • Phantom 4 RTK
 • Matrice 210 RTK
 • Matrice 200
 • Parrot Anafi JAPAC