background

Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот,  Баянгол дүүрэг 6-р хорооны нутагт орших иргэн “Ч.Цогтбаяр”-ын  Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай эзэмшлийн талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын тайлан