background

Майдар хот төсөл хэрэгжих газарт хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ өгөх 2020 он

blog image