background

Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2017 он

blog image

Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2017-2037 он