background

Тариалангийн талбайн таримлын хөгжлийн үе шат, болцын хэмжилт, зураглалын ажил

blog image