background

Уурхайн зориулалттай захиалгат хяанан баталгааны ажил

blog image

  • Дорнод аймгийн хэрлэн, Баянтүмэн сумын зааг дээр орших “Найнги” ХХК-ын  уурхайн эдэлбэрийн зориулалттай талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил