background

Шатахуун түгээх станцийн зориулттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгаа

blog image

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших “Оюутжим” ХХК-ын  шатахуун түгээх станцийн зориулттай эзэмшлийн талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил