background

үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг 13 дугаар хорооны нутагт орших “Очбар” ХХК-ийн үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн   газрын төлөв байдал, чанарын хянан  баталгааны ажлил