background

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай эзэмшлийн талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Улаанбаатар хот,  Баянгол дүүрэг 20-р хорооны

нутагт орших иргэн “Т.Мөнгөнтуул”-ын  гэр бүлийн хэрэгцээний  зориулалттай эзэмшлийн талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил