background

Хүнсний ногооны зориулалттай талбайн захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Төв аймаг Сэргэлэн сум 4 хорооны  нутагт орших Б.Батсайханы  хүнсний ногооны зориулалттай эзэмшлийн талбайн  газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил