background

Шинэ суурьшлын бүсийн зориулалттай захиалгат хянан баталгааны ажил

blog image

Төв аймаг, Сэргэлэн сумын нутагт орших “Майдар хот төсөл”-ийн хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ өгөх ажилд зориулсан газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын ажил