• Монгол улс, Улаанбаатар хот

“Инженер Геодези” ХХК-ний зүгээс биеийн дархлаа сайжруулах бэлдмэл болон амны хаалт хандивлалаа.