• Монгол улс, Улаанбаатар хот

Байршил тогтоогч төхөөрөмжүүдэд Монгол орны газрын зургийг суулгалаа