background
Бидний үйл ажиллагааны чиглэл

Инженер Геодези ХХК

Геодези геоматик

Геодезийн сүлжээ байгуулах, бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураглалыг агаараас болон газраас хэмжин зураглах ажлыг дотоод гадаадын байгууллаг, хувь хүний захиалгаар гүйцэтгэж байна.

дэлгэрэнгүй
background

Бaрилга хот байгуулалт архитектур

Барилга, архитектур, хот байгуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад өдгөө 10 жил болж байна

дэлгэрэнгүй
background

Газрын харилцаа, газрын үнэлгээ

Монгол улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний үйлдвэржилтийн бүс газрын төлөвлөлтийн ажил гүйцэтгэсэн

дэлгэрэнгүй
background

Геологи

Монгол улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний үйлдвэржилтийн бүс газрын төлөвлөлтийн ажил гүйцэтгэсэн

дэлгэрэнгүй
background