Хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лаборатори TL-78

Манай лаборатори нь дараах төрлийн судалгааны ажилд зориулсан туршилт шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

  1. Иргэний болон үйлдвэрийн барилгын инженер геологийн судалгаанд зориулсан ул хөрсний физик, механик шинжилгээ
  2. Зам болон инженерийн шугам сүлжээний трассын дагуух инженер геологийн судалгаанд зориулсан ул хөрсний физик, механик шинжилгээ
  3. Хот, аймаг, сумын ерөнхий төлөвлөгөөнд зориулсан инженер геологийн ул хөрсний физик, механик шинжилгээ
  4. Тариалангийн газрын үржил шимийг тодорхойлох хөрсний агрохимийн шинжилгээ
  5. Хот суурин болон уул уурхай орчмын хөрсний бохирдлыг тодорхойлох хүнд металлын шинжилгээ
  6. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, газрын төлөв байдлын хянан баталгаанд зориулсан хөрсний агрохимийн шинжилгээ
  7. Барилгын сууринд нөлөөлөх ул хөрсний усанд уусах давсны шинжилгээ
  8. Худаг ус болон гадаргын усны чанарын ерөнхий шинжилгээ

Лабораторийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт

Геотехникийн судалгаа, шинжилгээнд зориулан хөрс судлалын Лабораторид хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт

Объектын нэр

Шинжилсэн дээжний тоо

Хийгдсэн шинжилгээний

төрөл

 1

Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сум

13

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 2

Хэнтий аймгийн уурхайн трасс

13

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 3

Хэнтий аймгийн Норовлин сумын сургуулийн барилга

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 4

Хэнтий аймгийн Дадал сумын соёлын төв

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 5

Хэнтий аймгийн Дархан сумын ЗДТГ

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 6

Хэнтий аймаг Бэрх сумын бага сургууль

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 7

Хэнтий аймаг Өндөрхаан 60 айлын орон сууц

8

MNS стандартаар физик шинжилгээ

8

Хэнтий аймаг Өндөрхаан уурын зуух

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

9

Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр соёлын төв

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

10

Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт дулааны станц

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 11

Сүхбаатар аймаг Түмэнцогт сумын 320 хүүхдийн сургууль

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 12

Хэнтий аймгийн Өндөрхаан сургуулийн өргөтгөл

6

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 13

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөрийн цэцэрлэг

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 14

Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын соёлын төв

8

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 15

Хэнтий аймгийн цагдаагийн газар

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 16

Увс аймгийн Боршоо гааль боомт

7

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 17

Увс аймаг 4-р цэцэрлэг

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 18

Увс аймаг Чандмань сумын сургууль

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 19

Увс аймаг Давст сумын авто зам

6

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 20

УБ хот Дамбадаржаагийн гүүрийн далан

3

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 

 21

УБ хот Дамбадаржаагийн 1,5 км авто зам

3

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 22

УБ хот, Хайлаастын эцсээс 17-ын буудал хүртэлх авто зам

3

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 23

УБ хот, Чингэлтэйн 1,5 км авто зам

3

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 24

Увс аймаг Малчин сумын дунд сургууль

6

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 

 25

Завхан аймаг ажилчдын 2 давхар орон сууцны барилга

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 26

Увс аймаг Тэс сумын соёлын төв

4

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 

 27

Увс аймаг Тэс сумын нутгийн захиргааны ордон

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 28

Увс аймаг Зүүнхангай

4

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 

 29

Увс аймаг Өндөрхангай

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 30

Увс аймаг Зүүнговь

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 31

УБ хот, Цагдаагийн орон сууцны барилга

22

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 32

Хар-Айраг цахилгааны трасс

13

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 33

Уб хот Чингэлтэйн 15-р хорооны барилга

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 34

УБ хот, Тэрэлж дахь Өндөр-Улаан үйлчилгээний төв

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 35

УБ хот 7-р хороолол

8

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 36

УБ хот, 3-4-р хороолол орон сууцны барилга

10

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 37

УБ хот 4-р цахилгаан станцын орчим амины орон сууц

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 38

Төв аймаг Мөнгөнморьт ЗХГ-ын 2 давхар барилга

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 39

УБ хот, Нүхт дахь амины орон сууц

8

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 40

УБ хот, Салхит дахь амины орон сууц

4

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 41

УБ хот хүүхдийн паркын замын урд талд

34

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 42

Улаангом-Наранбулаг сум авто замын трасс

8

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 43

УБ хот Яармагийн дэнж дахь амины орон сууц

11

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 44

Дархан хот орон сууц

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 45

Эрдэнэс Таван толгойн цахилгаан станцын барилгын талбай

51

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 46

УБ хот Найрамдал зуслан амины орон сууц

9

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 47

УБ хот BLUE Sky дэргэдэх 30 давхар барилга

25

MNS стандартаар физик, механик шинжилгээ

 48

Хэнтий аймаг Өндөрхаан 60 айлын орон сууц

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 49

УБ хот Найрамдал зуслан амины орон сууц

5

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 50

Дундговь аймаг

8

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 51

Дундговь аймаг Гэр хороололд

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 52

Дундговь аймаг Байдий сангийн барилга

6

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 53

Дундговь аймаг шарга азарга

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 54

Дундговь аймаг сургуулийн барилга

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 55

УБ хот Нүхт дахь амины орон сууц

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 56

УБ хот Ирээдүй цогцолбор

19

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 57

УБ хот, Гандангийн дэнж орон сууцны барилга

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 58

Дундговь Айраг сум

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 59

Сүхбаатар Барууг-Урт 200 хүүхдийн дотуур байр

3

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 60

УБ хот ноос угаах үйлдвэр

4

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 61

Дорноговь Айраг сум үйлдвэрлэлийн хаягдлын талбай

12

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 62

Сонсголон амины орон сууц

41

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 63

Орбитын эцэст 2 давхар орон сууц

37

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 64

Налайх инженер геологийн судалгаа

33

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 65

Увс аймаг Зүүнтуруун авто зам

8

MNS стандартаар физик,механик шинжилгээ

 66

Даланзадгад Гурван тэс авто зам

7

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 67

УБ хот 50 мянгат 19-р цэцэрлэгийн өргөтгөл

12

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 68

Замын-Үүдэд баригдах төмөр зам

19

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 69

УБ хот Шувуун фабрик цахилгааны трасс

25

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 70

Өмнөговь аймаг Цогтцэций суманд баригдах объект

8

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 71

УБ хот Багануур дүүргийн соёлын төв

9

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 72

Хэнтий аймаг Бэрх сум

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 73

Эрдэнэс Таван толгойн баяжуулах үйлдвэрийн барилгын талбай

122

ASTM стандартаар физик, механик шинжилгээ

 74

Төв аймгийн соёлын төв

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

 75

Дундговь аймгийн ерөнхий төлөвлөгөө

40

MNS стандартаар физик, механик шинжилгээ

 76

Чойр

7

MNS стандартаар физик шинжилгээ

Хөрс судлалын лабораторид хийгдэх шинжилгээний төрлүүд

Хөрсний физик шинжилгээ

Арга, аргачлал

1

Хөрсний байгалийн нягт буюу эзэлхүүн жин тодорхойлох, байгалийн чийг тодорхойлох

MNS 2143:2000

MNS ASTM 5182:2003

 2

Хөрсний хатуу хэсгийн нягтыг тодорхойлох

MNS AASHTO Т 100

3

Хөрсний нягтралт ба хувийн жин тодорхойлох

 

  MNS2143:2000,  

        MNS ASTM D 1556:2002

4

Хөрсний уян налархайн үзүүлэлт тодорхойлох

MNS 2143:2000, ASTM D 4318

5

Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн тодорхойлох

 

MNS 2306:1986

MNS ASTM C 136, MNS AASHTO T-88:2004, MNS ASTM D 421:2002,

6

Цэвдэг хөрсний нийлбэр чийг тодорхойлох

MNS 2143:2000

7

Цэвдэг хөрсний байгалийн нягт буюу эзэлхүүн жин тодорхойлох, байгалийн чийг тодорхойлох

MNS 2143:2000

Хөрсний механик шинжилгээ:

 

8

 

Хөрсний хам шахалтын туршилт

  • 1 муруйн аргаар Р=6,0 кг/см2 хүртэлх ачаалалд
  • 2 муруйн аргаар Р=6,0 кг/см2 хүртэлх ачаалалд

 

GB/T50123-1999

MNS 3478:1983

9

Хөрсний шилжээсийн эсэргүүцлийг тодорхойлох

MNS 2310:84

GB/T50123-1999

10

Гурван тэнхлэгт шахагдлын туршилт

GB/T50123-1999

11

Хөрсөнд “КО”-ийн багажаар туршилт явуулах

GB/T50123-1999

12

Хөрсний суумтгай байдлыг тодорхойлох

MNS 3075:81

13

Нягтруулсан хөрсний ачаа даацын харьцааг тодорхойлох /CBR-ын туршилт/

MNS ASTM D 1883:2002

14

Стандарт хүчлэл(600кН/м3)-ээр хөрсний нягтралын үзүүлэлтийг тодорхойлох /Прокторын туршилт/

MNS ASTM D 698:2002

15

Стандарт бус хүчлэл (2700кН/м3)-ээр хөрсний нягтралын үзүүлэлтийг тодорхойлох

MNS ASTM D 1557:2002

16

Хөрсний консолидацийн туршилт

GB/T50123-1999 

17

Хөрсний хөөлтийн зэрэг ба даралт тодорхойлох туршилт

MNS 3478:1983 

18

Цэвдэг хөрсний шахагдал тодорхойлох туршилт

 MNS 3478:1983

19

Цэвдэгийн гэсэлтийн шахагдал ба итгэлцүүрийг тодорхойлох туршилт

 MNS 3478:1983

20

Хөрсний нуралын өнцгийг тодорхойлох

 MNS 3478:1983

21

Элсэн конусын аргаар хөрсний нягт тодорхойлох

MNS ASTM D1556:2002

22

Элсэн хөрсний шүүрэлтийн коэффициент тодорхойлох туршилт

 MNS 2310:84

23

Шаварлаг хөрсний шүүрэлтийн коэффициент тодорхойлох туршилт

 MNS 2310:84

24

Чулуулгийн өгөршлийн зэргийг тодорхойлох

 GB/T50123-1999

MNS 3478:1983

Ул хөрсний физик шинжилгээ

 

Хөрсний ареометр

Хээрийн нөхцөлд хувийн жин байгалийн
чийг тодорхойлох

Автомат КО-ийнбагаж

Хээрийн нөхцөлд байгалийн чийг тодорхойлох багаж

Уян налархай тодорхойлох багаж

Элсэн хөрсний нурлын өнцөг тодорхойлох багаж

 

MNS-ийн стандартын уян налархай тодорхойлох багаж

ASTM-ын стандартын казагрантын уян налархай тодорхойлох багаж

Хувийн жин тодорхойлох
пекнометр

 

Ул хөрсний механик шинжилгээ

 

Автомат гурван тэнхлэгт
шахалтын багаж

Автомат шилжээсийн
туршилтын багаж

Автомат КО-ийнбагаж

Автомат компрессын багаж

Механик ажиллагаатай
шилжээсийн багаж

Механик ажиллагаатай
компрессын багаж

 

Шилжээсийн эсэргүүцэл
тодорхойлогч багаж

Автомат хөрс нягтруулагч алхт

СВR, прогкторын дээж хэвнээс шахаж гаргагч автомат багаж

CBR-ийн шигдэлтийн гүн тодорхойлох багаж

Элсэн хөрсний автомат
нягтруулагч

 

Механик ажиллагаатай
компрессын багаж

Чулууны өгөршлийн зэрэг
тодорхойлох багаж

Элсэн хөрсний шүүрэлтийн
коэффициент тодорхойлох багаж

Шаварлаг хөрсний хөөлт
тодорхойлох багаж

Механик ажиллагаатай
шилжээсийн багаж

 

More Articles...

Page 1 of 2

JoomShaper