Барилга хот байгуулалт архитектурын групп

Манай компани Барилга, архитектур, хот байгуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад өдгөө 10 жил болж байна. Монгол улсын Засгийн газрын захиалгаар Баруун бүсийн хөгжлийн төсөл, бүсийн хөгжлийн тулгуур Төв, Эрдэнэт, Өндөрхаан, Улиастай, орон нутгийн хөгжлийн хот Алтай, Улаангом, Баруун-Урт, Чойр, Сүхбаатар, Цэцэрлэг, Мөрөн, Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Хүрмэн, Номгон, Манлай, Ноён, Төв аймгийн Жаргалант, Лүн, Баянчандмань, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Айвенхоу майнз ИНК компанийн захиалгаар Ханбогд, Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа сумуудын хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө мөн хот байгуулалтын 10 гаруй хэсэгчилсэн төлөвлөлтийг гүйцэтгэж, улсын хөгжилд хувь нэмэр орууллаа. Ажлын зургийн шатанд хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө авто болон цахилгаан дамжуулах шугамын төлөвлөлт, өндөржилт, инженерийн бэлтгэл ажил орон сууц, олон ниит, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн төлөвлөлт болон аймгийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, сумдын ерөнхий төлөвлөгөөг гүйцэтгэж байна.

Үйл ажиллагаа
Бүс нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлт
Хот тосгон болон бусад суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө
Дүүрэг, хороолол, аймаг сумын төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
Өндөржилт, зам талбай инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ
Орон сууц, олон нийт, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн зориулалттай барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт
Ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн, амралт зугаалгын бүс, аялал жуулчлалын газрын төлөвлөлт
Спорт амралтын бүс газрын ерөнхий төлөвлөлт болон ажлын зураг төсөл
Иргэний барилга байгууламжийн зураг төсөл

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ АРХИТЕКТУРЫН ГРУППЫН
ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТОМООХОН АЖИЛ.

     

Гүйцэтгэсэн ажлын нэр

Захиалагч
байгууллага

Он

Дундговь аймгийн Мандалговь хотын ерөнхий
төлөвлөгөө.

Дундговь аймгийн засаг даргын тамгын газар

2012

Хөвсгөл аймгийн мөрөн хотын хот байгуулалтын шинэчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө.

Хөвсгөл аймгийн засаг даргын тамгын газар

2012

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 10, 11-р хорооны гэр хорооллын нөхцөл сайжруулах төслийн .

Улаанбаатар хотын засаг даргын тамгын газар

2011

Өмнөговь аймгийн Номгон, Хүрмэн, Ханхонгор, Манлай, Ноён сумдын хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө.

Өмнөговь аймгийн засаг даргын тамгын газар

2010

Гашуун сухайт, Шивээ хүрэнгийн боомтын ерөнхий төлөвлөгөө.

Өмнөговь аймгийн засаг даргын тамгын газар

2009

Cүхбаатар аймаг Сүхбаатар сумын хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө.

Сүхбаатар Сумын Засаг даргын тамгын газар

2008-2009

Төв аймгийн Лүн, Баянчандмань сумдын шинэчилсэн хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө.

Төв аймгийн засаг даргын тамгын газар.

2008-2009

Төв аймаг Зуун мод хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө.

Төв аймгийн засаг даргын тамгын газар.

2008-2009

Баруун бүс нутгийн хөгжлийн төсөл.

Барилга хот байгуулалтын яам.

2008-2009

Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотыг 2025 он хүртэлх хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө.

Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар

2007-2008

Амгалангийн гэр хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө.

Улаанбаатар хотын захиргаа

2007

Оюу толгой хотхоны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажил.

Айвенхоу Майнз Инк ХХК

2007

Бүс нутгийн хөгжлийн төлөвийг тодорхойлох газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө.

Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газар.

2006

Эрдэнэт хотын 1A хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө

Эрдэнэт хотын захиргаа

2006

Улаанбаатар хотын
14-р хорооллын хэсэгчилсэн хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө.

Нийслэлийн ЗДТГ

2006

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө.

Баянхонгор сумын ЗДТГ

2006

Улаанбаатар хотын 10 гаруй жижиг обьектын хот байгуулалтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө.

Аж ахуйн нэг, иргэд

2005

Завхан аймгийн төрийн албан хаагчдын орон сууцны цогцолбор болон үйлдвэр үйлчилгээний төлөвлөлт.

Завхан аймгийн ЗДТГ

2005

Зүүнхараа хот байгуулалтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө.

Сэлэнгэ аймаг

2005

Баруун бүсийн тулгуур төв- Улиастай хот байгуулалтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө.

Завхан аймаг ЗДТГ

2004

Хангайн бүсийн тугуур төв- Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө.

Орхон аймаг

2004

Зүүн бүсийн тулгуур төв- Өндөрхаан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө.

Засгийн газрын захиалгаар

2004

Завхан аймгийн Донойн нисэх буудлын талбайг сонгож Улиастай хотын ерөнхий төлөвлөгөөг уялдуулах ажил.

Завхан аймгийн ЗДТГ

2002-2003

Газрын зураг болон хот байгуулалтын мэдээллүүдийг тоон хэлбэрт оруулах

Инженер геодези ХХК

2002-2003

Харьтхааны амралтын газрын төлөвлөлт.

Герман

2003

Эрдэнэт хотын 7, 11, Говил, Тосгон, 6-р хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөлт.

Уулын баяжуулах
Эрдэнэт үйлдвэр

2002-2003

Баруун-Урт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө.

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ

2003

Алтай хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө.

Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ

2003

Улаангом хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө.

Увс аймгийн ЗДТГ

2002

Улиастай хотын хөгжлийн төлөвлөлт.

Завхан аймгийн ЗДТГ

2002

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө.

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

2002

Чойр хотын хот төлөвлөлтийн ажил.

Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ

2002

Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын хот төлөвлөлтийн ажил.

Хэнтий аймгийн ЗДТГ

2002

 

 

JoomShaper