Хүний нөөцөд анхаарах
Ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа НЭЭЛТТЭЙ бодлого баримталдаг бөгөөд ямагт шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо бид таатай байдаг.

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:

I үе шат: Анкет бөглөх
II үе шат: Асуудал шийдвэрлэх чадварын тест авах- Дэлгэрэнгүй
III үе шат: Эхний шатны ярилцлага
IV үе шат: Дэлгэрэнгүй (мэргэжлийн) ярилцлага
V үе шат: Эцсийн шийдвэр гаргах

There is currently no content classified with this term.